ملت ایران: بعد از آنکه محمود یاوری ریسک کرد وهدایت تذوب آهن را پذیرفت و این تیم را در لیگ نگه داشت حالا هر روز از این باشگاه یک گزینه برای هدایت این تیم شنیده می شود.
بعد از حمید استیلی و حمید درخشان و حتی فرهاد کاظمی حالا طبق شنیده ها جدی ترین گزینه مربیگری در ذوب آهن لوکا بوناچیچ مربی سابق مس و سپاهان است.
لوکا بوناچیچ که مقطعی هم در مس با سعد محمدی همکاری داشته است حالا با آمدن دکتر محمدی به مجموعه ذوب آهن جدی ترین مدعی تصاحب نیمکت ذوب آهن است.
به نقل از یکی از نزدیکان مجموعه ذوب آهن اگر اتفاق خاصی رخ ندهد لوکا بوناچیچ را باید سرمربی فصل جدید ذوب آهن بدانیم.