حسن کامرانی فر در ابتدا گفت: پس از برگزاری این دیدار با ناظر داوری این مسابقه صحبت کردم و با توجه به آنالیز صحنه‌های بازی و صحبت نا ناظر داوری، صحنه منجر به گل استقلال که توسط داور اعلام شده خطا نبوده و به اشتباه اعلام شده است.


وی در ادامه افزود: البته در دقبقه 52 بازی هم می بایست داور مسابقه به بازیکن استقلال به دلیل بی پروایی اخطار می‌داد.


رئیس دپارتمان داوری در پایان گفت: حق وردی از جمله بهترین و با تجربه ترین داوران فوتبال کشور است و انتخاب حق وردی و کمک داوران بین المللی وی برای این دیدار به دلیل اهمیت و حساسیت این دیدار بود.