بازیکن تاثیر گذار و خلاق پرسپولیس که در زمان علی دایی و حمید درخشان جزئی از عناصر کلیدی پرسپولیس بود بار دیگر به برانکو معرفی شد.

گفتنی است بازیکنان دیگری در این پست بازیکنان دیگری هم معرفی کرده است. بزودی نام این بازیکن معرفی خواهد شد.