چند روز قبل برکناری یکی از مربیان تیم های پایه باشگاه سایپا در سکوت خبری اتفاق افتاد و کسی پیگیر این موضوع نشد که چرا رضاجلولی پیشکسوت فوتبال ایران و مربی موفق امیدهای سایپا، ناگهان برکنار شده است؛ مربی ای که تیمش در رده خوبی از جدول و تنها چند امتیاز مانده به صدر قرار داشت کنار رفت. این چهره در کارنامه اش نیز پرورش و معرفی بازیکنانی چون، محمد رضا اخباری، مهدی ترابی، علی علیزاده، علی قلی زاده و ...دیده می شود.

درباره این برکناری بحث های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها از دید مدیرعامل سایپا برخوردهای نامناسب این مربی با بازیکنانش و ارائه یک فیلم کوتاه عنوان شده است اما حقیقت ماجرا به فشارهایی بر می گردد که از سوی برخی افراد به او مبنی بر بازی کردن دو بازیکن سفارشی وجود داشته است؛ بازیکنانی که در ابتدای فصل در جلسه ای به جلولی گفته می شود اگر خیال ادامه کار در سایپا را دار باید نام شان را در فهرست نفرات خود قرار دهد و وی نیز چنین می کند اما در خلال مسابقات وقتی به فشارهای فزاینده به جهت بازی گرفتن از این دو نفر و بخصوص یک نفرشان در پست دفاع وسط بی توجهی می کند با بهانه ای عجیب برکنار می شود.

این مربی در شرایطی برکنار شد که چند روز قبل زمزمه های این اتفاق در باشگاه به گوش می رسید و حتی مخفیانه و بوسیله دوربین یک موبایل فیلمی از وی گرفته می شود که به بازیکن خود پرخاش کرده و همان فیلم کوتاه مدرکی می شود علیه سرمربی موفق امیدهای سایپا.

اینکه مدیران باشگاه سایپا تا چه اندازه از ابعاد پنهان این برکناری اطلاع دارد سوالی بی پاسخ است اما قطعا با روشن شدن ابعاد مختلف این داستان باید انتظار واکنش هایی جدی را داشت.