به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ به نظر او تیم روز فوق العاده ای داشت: «قبل از بازی می پرسیدی، می گفتم ۳ - یک می بریم. می توانستیم ۳ - صفر هم برنده باشیم. اگر ست دوم اشتباه کوچولو در پوئن ۲۴-۲۳ مرتکب نمی شدیم، فکر می کنم بازی را ۳ - صفر می بردیم. چرا که امروز روزمان بود. خیلی خوب بازی کردیم در همه پست ها از دریافت تا پاس، اسپک و توپ های برگشتی. همه فوق العاده کار کردند و فوق العاده با انگیزه کار کردند. این از همه چیز مهمتر است برای ما.»
لیبروی تیم ملی برد تیم را به بازی بی نقص ربط می دهد: «ما در همه پستها امروز روی اصول بازی کردیم. شاید حتی در لیگ جهانی با امریکا و ایتالیا این طور نبودیم. وقتی بازی را استارت زدیم، مطمئن بودم می بریم. چون از اول محکم گرفتیم. به قول کشتی گیران وقتی تنه ات به تنه حریفان می خورد قشنگ همدیگر را می شناسیم. ما بازی منطقی پوئن های اصلی را گرفتیم.»
او این پیروزی را به مردم ایران هدیه کرد: «خوشحالم به خاطر مردم. چون دو، سه تا بازی در لیگ جهانی باختیم نارحت بودند اما حالا این برد را هم به مردم و خانواده ام که با تحمل دوری ام سنگ تمام گذاشتند، به ویژه ترمه جونم که از قبل از امریکا ندیده ام او را هدیه می کنم. امیدوارم با دست پر به تهران برگردیم.»
۲۵۱ ۴۱