به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ خیلی از بزرگان فوتبال ایران وقتی با پیشنهاد دعوت از رئیس روبه رو شدند، متفق القول می گفتند که باید به او احترام گذاشت اما سردار آزمون جدا از این مسئله، کفاشیان را به چالش سطل آب یخ فرا خواند. کفاشیان اما به دعوت او «نه» می گوید. رئیس فدراسیون فوتبال با خنده در این باره توضیح می دهد: «شک نکن که اجرا نمی کنم. از ما گذشته آب یخ روی خودمان بریزیم. اگر جوان بودم این کار را می کردم ولی الان پیرم و نمی توانم. سن و سالم بالا رفته و آب یخ برایم ضرر دارد و سرما می خورم.»
کفاشیان به آرامی می گوید: «دیگر پیر شده ام. مدام می گویم و باور نمی کنید. زیاد مریض می شوم و این نشان از کهولت سن دارد.» اما خیلی ها می گویند دل رئیس فدراسیون جوان است. او شوخی می کند و مدام در حال خنده است. حتی در بدترین شرایط هم او می خندد. رئیس اما این را قبول ندارد: «اتفاقاً کار من خیلی زیاد است و الان هم که پیر شده ام. با شما جوان ها شوخی می کنم که شاد باشید وگرنه ما که سن و سال مان بالا رفته.»
رئیس یکی از همین شوخی ها را در ادامه انجام می دهد: «حالا این چالش سطل آب یخ نمی شود چالش سطل آب گرم باشد. اگر مشکلی نیست، بسم ا… در خدمت تان هستم(خنده) اگر هم کسی دعوت نمی کند، من خودم را به چالش سطل آب گرم دعوت می کنم.»
۲۵۱ ۴۱