منصور براهیمی سرپرست نویسندگان سریال «سعدی» از پایان نگارش این سریال الف ویژه و پروژه فاخر نمایشی خبر داد.


منصور براهیمی نویسنده سریال «سعدی» ضمن اعلام این خبر در پاسخ به این که آیا در حین نگارش متن به بازیگر خاصی برای ایفای نقش قهرمان قصه یعنی سعدی فکر کرده است یا نه، توضیح داد: نه، من به بازیگر خاصی برای بازی در این نقش فکر نکردم. چراکه ویژگی های متن فراتر از اقتضائات بازیگری و شرایط تولید سریال ها در ایران است. ما سعی کردیم در این پروژه فیلمنامه نویسی را ارتقاء بدهیم و به نظر من همانطور که می توان به این هدف رسید، می توان قابلیت های بازیگری و شرایط تولید را هم در عرصه سریال سازی ارتقاء داد.

وی افزود: ما هنگام نگارش این متن درباره این که چه کارگردانی قرار است، سریال را بسازد و چه شرایط تولیدی برای آن در نظر گرفته می شود، به ایده آل ها فکر کردیم. بخش ها و مقاطعی از متن است که از غزلیات سعدی الهام گرفته است. در دنیای آرمانی 700 غزل او که عشق را مفهومی انسان ساز معرفی می کند، جست و جو کرده و تلاش کردیم تا از دل هریک داستانی بیرون بکشیم.

براهیمی درباره ویژگی های متن این سریال بیان کرد: قسمت هایی از فیلمنامه هست که دنیای غزلیات و اشعار سعدی را منعکس می کند و باید دید، بازیگری در ایران می تواند سعدی را کار کند یا بازیگران عرب که این مرحله با طراحی درست به سرانجام می رسد.

وی در پاسخ به این که آیا زندگی قهرمان قصه در «سعدی» مهم‌تر است یا روایت رویدادهای تاریخی پیرامونی او، خاطرنشان کرد: به هر دو بخش در این سریال توجه شده است. اتفاقات تاریخی پیرامونی سعدی مهم است. زیرا او به هر حال در زمان معینی زندگی کرده و از شرایط روز جامعه خود تاثیر گرفته است، اما نه به این معنا که داستان را از طریق رویدادهای تاریخی دنبال کنیم. مرکز فیلم و سریال برون مرزی در ابتدای کار به دنبال این بود که نوعی دراماتوژی از زندگی سعدی انجام شود.

این نویسنده همچنین عنوان کرد: در واقع ما ابتدا تصور کردیم چه کسانی قرار است این سریال را بینند و اگر آن ها مجالس سبعه را نخوانده و نظریات او را در بوستان و گلستان دنبال نکرده باشند، احساس کنند فضاها و موقعیت های داستان برایشان آشناست. به نظرم متن این سریال از این نظر موفق است. بخشی از این فیلمنامه از زندگی سعدی و بخشی از آن از تاریخ همزمان با او برگرفته شده است. اما همه این ماجراها ریشه در کلیات دارد.

مهم ترین هدف متن این است که مخاطب در نهایت احساس نکند یک سریال تاریخی می بیند، بلکه او به تماشای اثری درباره زندگی یک شاعر برجسته به نام سعدی را نشسته است. موقعیت را آشنا می یابد و بدون اینکه در متن مستقیما اقتباسی شده باشد، دراماتورژی را داریم و در یک گذر تاریخی و جغرافیایی هستیم.

مجموعه الف ویژه «سعدی» به سرپرستی منصور براهیمی در 52 قسمت 60 دقیقه ای که پژوهش آن در مرکز فیلم و سریال برون مرزی آغاز شده بود، در مرکز گسترش فیلم نامه نویسی رسانه ملی به نگارش در آمده است.