فرانتس میشائل ملبین، مأمور ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان اعلام کرد: در هفته‌های گذشته داعش شبکه تشکیلاتی خود را در افغانستان گسترش داده، مناطقی در ننگرهار را ویران کرده، عده زیادی از سران قبایل را بی‌رحمانه به قتل رسانده، با طالبان وارد جنگ شده، خانواده‌ها را به گروگان گرفته و محدودیت‌هایی شدید برای زنان وضع کرده است.

این مقام اتحادیه اروپا در روزنامه آلمانی دی ولت نوشت: نیروهای امنیتی افغانستان به خطر تازه واکنش نشان می‌دهند اما ارتش آن کشور به خاطر حملات اخیر طالبان در نقاطی دیگر درگیر است.

او افزود، داعش را در افغانستان نباید دست کم گرفت. مسأله داعش یادآوری می‌کند که ناظران غربی در ابتدا به قدرت این تشکیلات تروریستی در سوریه نیز کم بها داده بودند. او استراتژی مؤثرتری را علیه داعش در افغانستان خواستار شده است.

به اعتقاد ملبین، معلوم نیست که داعش بتواند در افغانستان میدانی باز برای فعالیت خود پیدا کند، زیرا این گروه تروریستی به سختی می‌تواند از میان مردم افغان برای عملیات خود یارگیری کند. با این حال، او هشدار داد: این خطر وجود دارد که افراد تندروتر در صفوف طالبان به داعش بپیوندند.