رئیس دولت تشکیلات خودگردان فلسطین با رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران عضو جنبش عدم تعهد دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس رئیس دولت تشکیلات خودگردان فلسطین عصر امروز درحاشیه نشست سران جنبش عدم تعهد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف در خصوص راهکارهای حل مسئله فلسطین گفتگو و تبادل نظر کردند.

بنابراین گزارش در این دیدار مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور، وزیرامورخارجه دولت خودگردان فلسطین و سفیر این کشور در تهران حضور داشتند.