اگر این روند ادامه یابد مانند سال گذشته باید دست کم حدود ۲۵۰نفر در سواحل مازندران غرق شوند و این آماری تأسف بار خواهد بود؛ تأسف بار از ۲ جهت؛ نخست آنکه هنوز عده بسیاری از بومی های شمال کشور و مسافران به توصیه های کارشناسان توجه نمی کنند و دوم نیز به خاطر اینکه همچنان نواقصی در اجرای طرح سالم سازی سواحل شمالی دیده می شود. یکی از این نواقص دیر پرداخت شدن حقوق ناچیز غریق نجات هاست که انگیزه لازم برای کار در آنها را کم می کند.

از سوی دیگر نیز به نظر می رسد برای آگاهی مردم نسبت به شنا نکردن در مناطق ممنوعه اقدامات کافی انجام نشده است. این در حالی است که در بسیاری از مناطق «شنا ممنوع» مانند سواحل شهرستان نور ناجیان غریق امسال حضور نخواهند داشت. به هر ترتیب آمار غرق شدگان همچنان با روند نگران کننده ای بالا می رود و دیروز علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از غرق شدن ۲۸نفر از شهروندان ایرانی در آب های ساحلی خزر در این استان از اول خرداد تاکنون خبر داد و گفت: ۱۰نفر از غرق شدگان در ۳روز اول تیرماه جانشان را از دست دادند.