سازمان حج و زیارت در تازه‌ترین فهرست منتشر شده، اسامی ۱۶۷ نفر از ۱۶۹ زائر ایرانی جان‌باخته در فاجعه منا را منتشر کرد.

در این فهرست تعداد جان‌باختگان ۱۶۷ نفر است، در حالیکه طبق اعلام سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت تاکنون ۱۶۹ زائر ایرانی جان خود را از دست داده‌اند.

اسامی جان‌باختگان حادثه منا تا ساعت ۱۸ روز یک‌شنبه - پنجم مهرماه - به این شرح است:

ردیف / نام و نام‌خانوادگی / کاروان

۱ مختار اکبری ۲۴۰۱۶

۲ محمد ابراهیم احمد آبادی ۱۹۰۳۳

۳ اسماعیل اسپوکه ۱۲۰۱۲

۴ بلال اسلامیان ۱۰۰۰۳

۵ احمد اسماعیلی چافی ۲۸۱۵۹

۶ حسن افشون ۱۲۰۱۲

۷ نادعلی امینی ۲۴۰۱۶

۸ رسول امینی فرخانی ۱۹۳۷۳

۹ حجت اوشیانی ۲۸۱۵۹

۱۰ حمیده ایازی ۳۸۰۳۶

۱۱ عبد الله ایگدری ۳۸۰۳۶

۱۲ اسدالله ایمن پور ۲۴۰۱۹

۱۳ تازه گل آزمون ۳۸۰۱۷

۱۴ عبدالمجید آق آتابای ۳۸۰۱۷

۱۵ رحیم آقایی پور آزاد

۱۶ علی رضا باغانی ۱۹۲۸۹

۱۷ علی اکبر باغانی ۱۹۲۸۹

۱۸ محمد ابراهیم باقری ۴۰۰۱۱

۱۹ ابراهیم باقریان یزدآبادی ۱۳۴۳۰

۲۰ امین باوی بعثه رهبری

۲۱ بایرامعلی بخته ۱۰۰۰۳

۲۲ عروج علی برازنده ۱۰۰۰۳

۲۳ عبد الله براهویی ژند ۳۸۰۳۶

۲۴ حسین برفرازی ۱۹۰۳۳

۲۵ علی نظر برومند ۲۴۰۳۷

۲۶ غضنفر بشیری گودرزی ۲۹۰۱۳

۲۷ علیرضا بقایی ۱۹۳۷۳

۲۸ محمد ولی بهلکه ۳۸۰۱۷

۲۹ رحمت اله بهمرام ۳۸۰۱۷

۳۰ کریم پور تقی راستگو مقدم ۲۸۱۵۹

۳۱ ابراهیم پور رستمی ۲۸۱۵۹

۳۲ فرهاد پیرزاده ۴۸۱۱۳

۳۳ وجیه الله تغیانی ۱۷۲۴۸

۳۴ گوزل تورانی ۳۸۰۱۷

۳۵ سعید جعفری ۱۷۶۶۵

۳۶ اسماعیل جعفری ۲۴۰۱۰

۳۷ حسین جعفری ۴۰۰۱۱

۳۸ سید جلال جلال زاده ۱۹۳۷۳

۳۹ رجب علی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹

۴۰ علی حسین چشم دهام ۴۰۰۱۱

۴۱ حبیب الله چنگیری ۱۳۳۲۲

۴۲ محمد چوبدار ۳۹۰۰۹

۴۳ محمدرضا حاجتمند ۱۹۰۳۳

۴۴ محسن حاجی حسنی کارگر بعثه رهبری

۴۵ عصمت حسامی ۱۲۰۱۲

۴۶ علی اکبر حسنی ۱۹۲۸۹

۴۷ سیدحسن حسینی ۱۹۰۳۳

۴۸ حیدر حسینی ۲۸۱۵۹

۴۹ حسین حیاتی ۲۴۰۳۷

۵۰ قیصر علی حیدری ۱۳۰۵۳

۵۱ عبد الصمد خانی ۱۹۰۳۳

۵۲ خدیجه خرمالی ۳۸۰۳۶

۵۳ شکرالله خشخویی ۱۳۰۷۷

۵۴ محمد خندان ۲۴۰۳۷

۵۵ غلام رضا خورسند ۲۸۱۵۹

۵۶ ابوالفضل خیرآبادی ۱۹۰۳۳

۵۷ محمد سعید دانش طلب ۱۹۳۷۳

۵۸ هرمز داوری ۱۸۰۰۳

۵۹ محمود دشتی ۱۹۲۸۹

۶۰ علی اکبر دلیر ۳۹۰۰۹

۶۱ مالک دهقان خیاوی ۱۰۰۰۳

۶۲ محمدابراهیم دهنوی ۱۹۰۲۹

۶۳ علی ذبیح زاده پاشا ۳۰۰۲۸

۶۴ ولی ذکایی ۳۰۰۲۸

۶۵ عبد الله رادپور ۱۲۰۱۲

۶۶ علی رازانی ۲۹۰۱۲

۶۷ محمد راکعی ۲۴۰۱۹

۶۸ علی رجبی محمد آباد ۱۹۲۸۹

۶۹ عبدالقادر رحکن رودی

۷۰ قاسم رحمانی ۲۴۰۳۷

۷۱ قنبر رحمانی تونی ۲۹۰۱۲

۷۲ عبد الستار رحمکن سوری

۷۳ سید احمد رحیمی ۴۰۰۱۱

۷۴ رضا رحیمیانی ثابت ۲۹۰۱۳

۷۵ محمد حسین رمضانی سیاه خلکی ۲۸۱۵۹

۷۶ اسماعیل روستایی ۲۴۰۳۷

۷۷ محمدعلی روشنی ۲۹۰۱۲

۷۸ سید مرتضی رییس زاده ۱۳۰۷۷

۷۹ غلامحسین زردی ۱۹۰۲۹

۸۰ معصوم زمانی ۴۱۰۲۳

۸۱ قربانعلی سالاری ۳۰۰۲۸

۸۲ محمد مهدی سلحشور ۳۰۰۲۸

۸۳ حسن سلیمانی درچه ۱۳۰۷۷

۸۴ محمد رضا سلیمانیان ۱۹۰۲۹

۸۵ محی الدین سید باقری ۲۴۰۱۹

۸۶ شهریار شادمندقانع ۱۹۳۷۳

۸۷ محمد شاه محمدی ۱۹۲۸۹

۸۸ غلامعلی شاهین ۱۹۰۲۹

۸۹ سیدمحمود شجاعی ۲۹۰۱۳

۹۰ عباسعلی شکری ۴۰۰۱۱

۹۱ عبد الستار شینور نصاری ۲۰۲۰۶

۹۲ ابراهیم صادقی واسکسی ۳۰۲۷۸

۹۳ حسین صبور ابراهیمی ۱۹۳۷۳

۹۴ غلامرضا طاهری ۴۰۰۱۱

۹۵ رضا عارف خانی ۱۹۰۳۳

۹۶ حسین علی عباسی ۴۰۰۱۱

۹۷ احمد عباسی ۱۹۲۸۹

۹۸ حبیب الله عزیزی ۳۸۰۱۷

۹۹ حسینعلی عفتی ۴۱۰۲۳

۱۰۰ شهناز علاقی ۳۸۰۱۷

۱۰۱ جمشید علم جو ۲۸۱۵۹

۱۰۲ شریف عماد ارشد ۱۲۰۱۲

۱۰۳ غلامرضا غلامی ۱۹۳۷۳

۱۰۴ فرامرز غلامی ۴۰۰۱۱

۱۰۵ محسن غلامی

۱۰۶ رحمت غلامی جیرگل ۲۸۱۵۹

۱۰۷ محمد اسماعیل فخری ۱۹۰۳۳

۱۰۸ ابراهیم فخری ۲۸۱۵۹

۱۰۹ محمد علی فرخاری ۱۹۰۳۳

۱۱۰ محمدتقی فرخاری ۱۹۰۳۳

۱۱۱ حسین فرخی ۴۰۰۱۱

۱۱۲ محمد رضا فروزان ۳۰۲۷۸

۱۱۳ هدایت قاسمی شورابی

۱۱۴ جانعلی قائد رحمت ۲۹۰۱۲

۱۱۵ علی اکبر قدم گاهی ۱۹۰۳۳

۱۱۶ درسن تقان قزل ۳۸۰۱۷

۱۱۷ حسین قلی زاده ۴۰۰۱۱

۱۱۸ انا محمد کر ۳۸۰۰۲

۱۱۹ محمد موسی کرمی ۲۹۰۱۳

۱۲۰ ابراهیم کریم پور چمچالی ۲۸۱۵۹

۱۲۱ رضا کریمی قلعه بابا خانی ۱۷۲۴۸

۱۲۲ احمد کفاش ۱۳۰۷۷

۱۲۳ علی اکبر کلاته ۱۷۲۴۸

۱۲۴ یکن دردی کلته ۳۸۰۱۷

۱۲۵ اسماعیل گندابی ۱۹۰۳۳

۱۲۶ عباس گودرزی ۲۹۰۱۳

۱۲۷ عباس لطفی ۲۴۰۱۰

۱۲۸ احمد لطفی ۱۹۰۳۳

۱۲۹ محمد ظاهر ماروسی ۱۹۰۳۳

۱۳۰ ابراهیم محمدی ۱۹۰۳۳

۱۳۱ حسین محمدی ۲۴۰۱۶

۱۳۲ غلام رضا محمودی ۴۰۰۱۱

۱۳۳ نور محمد مختوم نژاد ۳۸۰۱۷

۱۳۴ عزت الله مرادی ۲۸۱۵۹

۱۳۵ حسن مرشدی ۱۹۰۳۳

۱۳۶ ایمان علی مسیبی ۳۰۰۲۸

۱۳۷ محمدابراهیم مصطفی زاده ۲۸۱۵۹

۱۳۸ یگن بی بی مقدم اینچه برون ۳۸۰۱۷

۱۳۹ محمدحسن ملایم ۲۴۰۱۹

۱۴۰ عبد الستار ممکن رود

۱۴۱ نعمت الله منصوری ۲۴۰۳۷

۱۴۲ علی اصغر مهرآباد ۱۹۰۲۹

۱۴۳ داوود موسوی ۱۷۷۷۵

۱۴۴ مصطفی موسوی ۲۹۰۱۲

۱۴۵ هادی میرزایی ۱۹۳۷۳

۱۴۶ حسین میرمرتضوی ۱۹۳۷۳

۱۴۷ اسکندر ناصری ۲۴۰۱۶

۱۴۸ اسمعیل نجفی ۲۱۰۱۱

۱۴۹ مرادعلی نصر اللهی ۲۹۰۱۳

۱۵۰ احمد نظری پور ۱۹۳۷۳

۱۵۱ رجب نعمتی ۳۰۰۲۸

۱۵۲ جواد نمازی مکی ۱۹۰۲۹

۱۵۳ محمد نوری استادی ۱۹۴۰۲

۱۵۴ فراحم نوری نوران ۱۰۰۰۳

۱۵۵ علی حسین ولی پور ۱۸۰۰۳

۱۵۶ علی محمد یحیی پور ۲۸۱۵۹

۱۵۷ ابوبکر یوسفی ۱۲۰۱۲

۱۵۸ مجهول الهویه ۳۸۰۱۷

۱۵۹ مجهول الهویه

۱۶۰ مجهول الهویه

۱۶۱ مجهول الهویه

۱۶۲ مجهول الهویه

۱۶۳ مجهول الهویه

۱۶۴ مجهول الهویه

۱۶۵ مجهول الهویه

۱۶۶ مجهول الهویه

۱۶۷ مجهول الهویه