ملت ایران:مادر ۲۷ ساله " کارینا هرناندز " به عنوان قاتل درجه ۲ توسط پلیس دستگیر شده است. اولیای مدرسه این پسر بچه متوجه جای زخمها و کبودی ها در نقاط مختلف بدن او شدند و در تماس آنها با پلیس مادر او به عنوان مجرم دستگیر شد. پزشکان علائم سوختگی فراوانی در نقاط مختلف بدن این پسرک مشاهده کردند همچنین علائمی از کبودی در سر و گردن و پشت این کودک دیده شده است.
وقتی بچه های همکلاس این پسربچه در مورد زخمهای او با معلمان صحبت کردند این پسر کوچک سکوت خود را شکست و گفت چون به آی پد مادرش دست زده است او دستهای وی را روی اجاق سوزانده و روی زخمهایش نمک پاشیده است. او به بازپرسان گفت این کار مادرش تنبیهی به خاطر دست زدن او به وسایل مادرش است.
او و برادر ۳ ساله اش به پلیس گفته اند اغلب مادرشان آنها را با قاشق و یا چاقوی داغ میسوزاند.


این زن به پلیس گفته است فرزندش خود هنگام کباب کردن یک تکه گوشت روی اجاق دستش را سوزانده است و این مسئله را حتی از او هم پنهان کرده بوده است.
همسایه های این زن به پلیس گفته اند: او زنی بسیار مهربان و زحمتکش است و همیشه خوب از بچه هایش مراقبت میکند و آنها بعید میدانند او دست به چنین حرکتی زده باشد.
او قرار است با وثیقه ۲۵ هزار دلاری از بازداشت موقت آزاد شود.

پرداد