قیمت آپارتمان‌های ۶۵ متری در مناطق مختلف پایتخت بین حدود ۱۹۰ تا حدود ۴۵۰ میلیون تومان در نوسان است.

قیمت آپارتمان‌های ۶۵ متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

یک واحد آپارتمان ۶۵ متری واقع در آریاشهر، دوخوابه با پارکینگ و انباری، ۲۶۰ میلیون تومان

یک واحد آپارتمان ۶۵ متری واقع در سیدخندان، یک خوابه، ۱۰ سال ساخت دارای آسانسور، ۲۵۲ میلیون تومان

یک واحد آپارتمان ۶۵ متری واقع در دامپزشکی، نوساز، دارای پارکینگ، انباری، آسانسور، ۱۹۵ میلیون تومان

یک واحد آپارتمان ۶۵ متری واقع در جمالزاده، نوساز، دارای پارکینگ، انباری، آسانسور، ۳۵۷ میلیون تومان

یک واحد آپارتمان ۶۲ متری واقع در نظام‌آباد، دوخوابه، پنج سال ساخت، دارای پارکینگ، انباری، آسانسور، ۱۹۴ میلیون تومان

یک واحد آپارتمان ۶۲ متری واقع در ولیعصر زرتشت، یک خوابه، پنج سال ساخت، دارای پارکینگ و انباری، ۳۲۰ میلیون تومان

یک واحد آپارتمان ۶۵ متری واقع در افسریه، دوخوابه، نوساز، دارای پارکینگ، انباری، آسانسور، ۲۰۵ میلیون تومان

یک واحد آپارتمان ۶۱ متری واقع در پاسداران اختیاریه، دوخوابه، سه سال ساخت، دارای پارکینگ، انباری، آسانسور، ۴۵۰ میلیون تومان