شاید عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود و هر روز یک دلیل باعثنوسان قیمت در این بازار شود. در روزهای اخیر نیز افزایش نرخ سوخت نیز یکی دیگر از عللی است که شاید بتواند بازار تاثیرپذیر مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد و اندکی بر وضعیت نیمه رکودی آن بیافزاید.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بازار مسکن بر این باورند که این روزها که مسکن درگیر رکود تورمی است، با افزایش میزان وام مسکن، شاید این وام‎ها بتوانند راهی برای خروج از رکود مسکن باشند اما گویی این بار افزایش نرخ سوخت می‌خواهد افزایش قیمتی دیگر بر دوش قیمت تمام شده مسکن بگذارد.

البته شاید در نگاه اول ارتباط مستقیمی میان نرخ سوخت و ساخت و ساز وجود نداشته باشد اما در کند و کاو ارتباط حمل‌ونقل با ساخت‌وساز مشخص می‌شود که از اولین روز حمل مصالح ساختمانی تا ادامه روند ساخت‌وساز همگی بر قیمت تمام شده مسکن اثرگذار هستند.

در این باره نیز برخی کارشناسان بازار و سازندگان گفتند که افزایش نرخ سوخت بر قیمت تمام شده مسکن بی‌تاثیر نیست و به صورت غیر مستقیم بر بازار این کالا تاثیرگذار خواهد بود.

ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‎سازان تهران گفت: افزایش نرخ سوخت بر قیمت تمام شده مسکن بدون تاثیر نیست. حمل‌ونقل بر قیمت ساخت و ساز تاثیر گذار است؛ از هزینه‌های حمل مصالح ساختمانی گرفته تا هزینه رفت‌وآمد پرسنل. همچنین مصالحی همچون گاز و انرژی در ساخت‌وساز تاثیر گذار است و قطعا می‌تواند افزایش‌دهنده قیمت تمام شده باشد.

کیوان شادمان، کارشناس مسکن نیز در این مورد گفت: حدود یک ششم قیمت مصالح به هزینه حمل‌ونقل مربوط است و در قیمت تمام شده یک ساختمان به هزینه صرف شده قیمت مصالح ساختمانی مرتبط است. تقریبا بر هزینه حمل‌ونقل و جابه‌جایی‌ها تاثیر گذار است. به طور طبیعی وقتی در نرخ سوخت افزایش قیمت ایجاد می‌شود، در قیمت تمام شده مسکن هم تاثیر گذار است. همه هزینه‌ها همچون افزایش تعرفه‌های شهرداری، افزایش قیمت مصالح و … تاثیر گذار است.

وی تصریح کرد: نکته دیگر جو روانی است و در کنار اینکه قیمت‎ها افزایش می‌یابند، انتظارات کارگران و هزینه ساخت هم به تبع آن افزایش می‌یابد. نمی‎توان در حال حاضر گفت که قیمت تمام شده چند درصد افزایش می‌یابد، البته که این افزایش هزینه‌ها بر قیمت تمام شده تاثیر گذار است، اما قیمت ملک تا اندازه‌ای از جو بازار تاثیر می‌پذیرد.

شادمان خاطرنشان کرد: در حال حاضر رکودی در خرید ملک وجود دارد و بخشی از آن به بخش سیاسی کشور و و مذاکرات هسته‌ای بر می‎گردد و به نظر می‎رسد جدای از هزینه ملک در ایران، بحثسیاسی هم تاثیر گذار است و تا زمانی که آرامش به بازار وارد نشود، رونق به بازار مسکن نمی‌رسد. در حال حاضر اگر با سازندگان صحبت شود، متوجه می‌شویم که برای به فروش رفتن واحد مسکونی خود حاضر هستند با سودهای کم واحد خود را بفروشند و به پولشان برسند. قیمت ملک در حال حاضر درست است که کمتر دست یافتنی به نظر می‌رسد اما از قیمت عرف آن کمتر است و برخی سازندگان حاضرند کمتر از سودشان ملکشان را به فروش برسانند. تعیین قیمت مسکن تا حدی پیچیده است و قیمت ملک تا اندازه زیادی متاثر از جو روانی است.