شاخص کل با ۳۱۰ واحد کاهش به رقم ۷۶۳۹۴ واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین شاخص بازار اول با ۲۵۸ واحد کاهش به رقم ۵۶۹۸۰ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۴۵۳ واحد کاهش عدد ۱۴۵۷۴۲واحد را تجربه کرد.
همچنین بیشترین حجم معاملات را سایپا دیزل، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات ایران، فولاد امیرکبیر کاشان، ایران خودرو، حق تقدم سرمایه گذاری خوارزمی و حق تقدم ایران خودرو به خود اختصاص دادند.
براین اساس نماد معاملاتی شرکت های ایران مرینوس با توجه به اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲ / ۲۹، بیمه پارسیان، سیمان خاش، صنایع خاک چینی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و خدمات انفورماتیک پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی - عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، معدنی و صنعتی گل گهر پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، حق تقدم شرکت دوده صنعتی پارس جهت عرضه ۱۴۴ر۳۵۹ر۵عدد حق تقدم استفاده نشده و حق تقدم شرکت سیمان شرق با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی بازگشایی شدند.
این در حالی است که نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری صنعت نفت و تامین مواد اولیه فولاد صبا نور، کارخانجات داروپخش، باما، پارس مینو جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی و شیشه و گاز جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره متوقف شدند.
۳۹۳۹