شاخص بازار اول با ۹۹ واحد افزایش به رقم ۵۸۰۶۰ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۶۱۵ واحد افزایش عدد ۱۴۸۰۴۷واحد را تجربه کرد.
همچنین بیشترین حجم معاملات را حق تقدم بانک پارسیان، ایران خودرو، سرمایه گذاری صنعت بیمه، بانک صادرات ایران، پارس خودرو، حق تقدم ایران خودرو، زامیاد و حق تقدم سرمایه گذاری خوارزمی به خود اختصاص دادند.
براین اساس نماد معاملاتی شرکت کشت و صنعت پیاذر با توجه به ارائه صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲ / ۲۹ و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با توجه به ارائه صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰ / ۳۰و صنایع پتروشیمی کرمانشاه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بازگشایی شدند.
این در حالی است که نماد معاملاتی پتروشیمی شیراز، تجارت الکترونیک پارسیان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی و البرز دارو جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی و عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، الکتریک خودرو شرق و رینگ سازی مشهد با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شدند.