شبکه خبری ان بی سی آمریکا در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد ایران همزمان با کاهش تدریجی برخی تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا در چارچوب توافق ژنو پرداخته است.
در این گزارش با اشاره به لاک پشتی بودن روند اعتماد سازی و برداشته شدن گام های کوچک از سوی دو طرف برای اعتماد سازی می نویسد: تحریم ها به راحتی تصویب می شوند اما روند لغو آنها طولانی و زمان بر است.

این گزارش با اشاره به نگرانی های سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ از مشارکت در بازار ایران می نویسد: چشم انداز یک توافق جامع هسته ای بین ایران و ۱ + ۵ می تواند زمینه ای برای تسکین و تخفیف مشکلات اقتصادی در ایران باشد اما تعداد کمی از مردم این کشور معتقدند با نهایی شدن یک توافق جامع شرکت های سرمایه گذاری خارجی به بازار ایران هجوم خواهند آورد و تجارت ایران با جهان خارج سریع رونق خواهد گرفت.

" سوزان ملونی " پژوهشگر ارشد مرکز سابان در موسسه بروکینگز واشنگتن در این باره معتقد است: " منافع فراوانی در توافق هسته ای وجود دارد اما شما انتظار نداشته باشید از فردای توافق، قراردادهای اقتصادی بزرگی منعقد شود.

او می افزاید: این تصور عمومی وجود دارد که ایران مکان آسان و راحتی برای تجارت و فعالیت اقتصادی نیست و دولت(جدید) ایران سعی دارد این تصور را عوض کند، اما تا کنون آنها تا به این حد ممکن توا نسته اند این تصور را تغییر دهند.

ان بی سی سپس به مخالفت های منتقدان داخلی دولت روحانی و نیز مخالفان دولت اوباما در آمریکا در سنگ اندازی در راه رسیدن به یک توافق نهایی هسته ای با ایران اشاره کرده و می نویسد: با این مخالفت ها دو طرف کار دشواری دارند.

ان بی سی می افزاید: در صورت رسیدن به یک توافق نهایی تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران زودتر ممکن است برداشته شود به ویژه در زمینه هایی چون انرژی، شرکت های خودروسازی، حمل و نقل هوایی و نیز در بخش های دارویی و مواد غذایی و بخش تولید.

" پیئر اولیویر " سخنگوی شرکت فرانسوی پژو – سیتروئن فرانسه به ان بی سی می گوید: باید همواره امیدوار بود. ایران بازار بزرگی است و پتانسیل های بزرگی در همکاری با ایران وجود دارد. "

ان بی سی می افزاید: حتی اگر دو طرف به یک توافق نهایی برسند و بخش هایی از تحریم ها برداشته شود، این نگرانی در میان شرکت های بزرگ بین اللملی برای ورود دوباره به بازار ایران وجود دارد که ممکن است کنگره آمریکا با لغو تحریم ها مخالفت کند و یا این توافق دیری نپاید و شرایط دوباره به وضعیت سابق بازگردد.

" شاشانگ جوشی " پژوهشگر ارشد در اندیشکده " خدمات پادشاهی متحده " در بریتانیا در این باره می گوید: به خاطر ویژگی تصویب سریع و لغو تدریجی تحریم ها، احتمالا گام های دو طرف برای امتیاز دهی و امتیاز گیری بسیار آرام خواهد بود و این به دلیل این واقعیت است که دو طرف به یکدیگر اعتماد ندارند و هر گونه عقب نشینی جدی را موکول به برداشتن یک گام جدی از سوی طرف مقابل می کنند.

او می افزاید: در یک روابط مبتنی بر فضای بی اعتمادی اگر یکی از طرفین امتیازاتی قابل توجه و سریع بدهد تصورش این است که طرف مقابل امتیاز داده شده را سریع گرفته و در مقابل " دبه " خواهد کرد.