ملت ایران:کامران نجف زاده در وبلاگ خود دستنوشته پرویز پرستویی را درباره گزارش معروف به " حاج عباس آژانس شیشه ای " منتشر کرد:

خوشحالم که این اتفاق با حضور کامران نجف زاده عزیز شکل گرفت چرا که بنده سالیان زیادی است که برنامه های ایشان را دیده ام و از صداقت و صراحت کلامشان احساس آرامش کرده ام چه در ایران و چه خارج از ایران.

تا باشد عزیزانی مثل کامران نجف زاده عزیز در بخش های مختلف سیما فعال باشند که باعثآرامش و دلگرمی همه خواهد بود.

افکارنیوز