امسال نیز به شیوه سال‌های گذشته برای استقبال از بهار و همین‌طور ترمیم پوشش گیاهی به‌خصوص در شهر تهران، توزیع نهال رایگان انجام می‌شود. علی کیان،  مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از توزیع ۱۵۰‌هزار اصله نهال رایگان در هفته منابع طبیعی خبر داد و اعلام کرد: امسال در تهران حدود یک‌میلیون اصله نهال کاشته می‌شود.

وی با بیان این‌که کل نهال‌هایی که امسال در استان تهران کاشته می‌شود، یک‌میلیون اصله نهال خواهد بود، گفت: کسانی که قصد و شرایط کاشت نهال را دارند می‌توانند به ادارات منابع طبیعی شهرستان خود مراجعه و نهال دریافت کنند.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره طرح ایجاد کمربند سبز در استان تهران افزود: میزان اعتباری که برای تکمیل این طرح نیاز داریم بسیار زیاد است و اگر بخواهیم سرانه فضای سبز تهران را به ۲ برابر میزان فعلی افزایش دهیم نیاز به ۶۰‌هزار هکتار جنگل‌کاری وجود دارد.

به گفته کیان، تنها کاشت هر هکتار نهال، حداقل به ۴‌میلیون تومان هزینه نیاز دارد ضمن این‌که سایر هزینه‌های آن را نیز باید مدنظر قرار داد.

وی با بیان این‌که بخشی از این هزینه از محل بودجه سالانه دولت، تأمین می‌شود، افزود: برای‌ سال آینده با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان جنگل‌ها اعتباری بیش از ۳۵‌میلیارد تومان برای بیش از ۳۸۰۰ هکتار توسعه جنگل در دامنه جنوبی در نظر گرفته شده است.

کیان ‌با اشاره به این‌که هزینه سالانه نگهداری از هر هکتار جنگل‌کاری بین ۲ تا ۳‌میلیون تومان است، اضافه کرد: در تمام کشورها، دولت برای منابع طبیعی یارانه می‌دهد و ما هم باید به این باور برسیم.

کیان با بیان این‌که یکی از اقدامات اصلی ما براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری حفاظت از منابع طبیعی است، افزود: ما در این راستا وظیفه داریم با افرادی که به عرصه‌های ملی تجاوز یا آن را تخریب می‌کنند، برخورد کنیم که در‌ سال ۹۴ در سطح استان تهران ۱۴۱ فقره اجرای حکم انجام و ۱۸۵ هکتار از اراضی ملی تصرف شده از ید متصرفان خارج شد.

وی درباره عملکرد حقوقی اداره کل در ‌سال ۹۴ در حوزه استان تهران اظهار داشت: ما ۳۰۶۰ فقره دادخواست به محاکم ارجاع کردیم که احکام صادر شده به نفع منابع طبیعی ۶۰۰ فقره و احکام صادره علیه آن ۱۵۲ فقره بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی و اخذ سند، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۹۲‌درصد اراضی براساس مدارک موجود تخصیص سند برای آن انجام شده است.

کیان اضافه کرد: در سال‌جاری برای ۶۷‌هزار هکتار از اراضی که در گذشته سند دفترچه‌ای داشته‌اند، سند تک برگ گرفته شده است که با این سند دیگر هیچ‌کس برای محدوده مشخص نمی‌تواند سند دیگری اخذ کند.