محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ؛ در خصوص کیفیت هوای امروز (سه شنبه) تهران اظهار داشت: هوای تهران با شاخص کیفی 97 برای ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در شرایط سالم قرار دارد.

گفتنی است؛ شاخص کیفی سلامت 100 است که هم اکنون وضعیت کیفی هوای تهران تنها چند رقم با آن فاصله دارد.