انتخاب: روزنامه عراقی شفق، یکی از جنجال برانگیز ترین اخبار این روزهای الجزایر را منتشر کرده است.

یک امام جمعه سنی الجزایری که به سخنرانی هایش در مورد معایب فیس بوک مشهور میباشد، برای دومین بار و از طریق فیس بوک ازدواج کرده است.

جالب اینجاست که او دائماً خانواده ها را به منع فیس بوک تشویق میکرد و دائماً نیز به پایتخت سفر میکرده و به همسرش نیز میگفته که برای کنفرانس به پایتخت میرود.

همسرش نیز که به پدر ۵ فرزندش اطمینان داشت او را راهی میکرد تا اینکه مشخص شد این آقا برای دیدار با همسر دومش که در فیس بوک با او آشنا شده به پایتخت میرود.