ملت ایران:سایت الجزیره در گزارشی با عنوان " حجاب مهمانداران … رویایی که در مصر تحقق یافت " به بررسی موضوع لغو ممنوعیت داشتن حجاب برای مهمانداران پروازی در مصر پرداخت.

در این گزارش آمده است: " یک رؤیای غیرممکن بود. بسیاری معتقد بودند چنین اتفاقی غیرممکن است اما انقلاب مصر باعثشد رؤیا، واقعیت یابد. به تازگی این حق را یافتیم تا در محل کار، حجاب داشته باشیم. " این سخنان خانم " مایسه عبدالهادی " مهماندار قدیمی شرکت هواپیمایی مصر است.

فراز و فرود حجاب مهمانداران مصری +عکس

وزیر امور هواپیمایی مصر به تازگی دستور داد که مهمانداران هوایی می توانند در هنگام کار، حجاب داشته باشند. " مایسه " می گوید برای کسب حق داشتن حجاب، او و تعدادی از همکارانش سال ها مبارزه کرده اند.

قبل از این، گویندگان زن در تلویزیون دولتی مصر نیز این حق را یافتند تا در هنگام ارائه برنامه، حجاب داشته باشند و موهای سر خود را بپوشانند.

موج نخست برای داشتن حجاب در فعالیت های هوایی در اواخر دهه ۹۰ میلادی آغاز شد. خانم " نیرین سالم " خلبان زن مصری درخواست کرد تا بتواند با داشتن حجاب و پوشاندن موهای سرش، به فعالیت خلبانی بپردازد اما مقامات این موضوع را رد کردند و گفتند که پوشاندن گوش ها می تواند به ایجاد اختلال در ارتباطات او با برج کنترل منجر شود. پس از آن این خلبان زن اعلام کرد که می تواند ضمن داشتن حجاب، گوش های خود را بیرون نگه دارد اما با این وجود مقامات مصری دوباره مخالفت کردند و در نهایت این موضوع به همراه دیگر مشکلات باعثشد تا این خلبان زن، فعالیت هوایی اش را متوقف کند.

موج دوم مطالبه برای داشتن حجاب توسط مهماندار هوایی " امیره منسی " صورت گرفت. او در سال ۲۰۰۱ از مهمانداران متمایل به داشتن حجاب، امضا جمع کرد اما این موضوع با دخالت سازمان های امنیتی ناکام ماند.

موج سوم نیز در سال ۲۰۰۵ روی داد یعنی زمانی که " احمد شفیق " به وزارت هواپیمایی منصوب شد. احمد شفیق آخرین نخست وزیر حکومت مبارک و رقیب اصلی محمد مرسی در اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب ۲۰۱۱ این کشور بود. شفیق درخواست ها برای داشتن حجاب را به سخره گرفت و به مطالبه کنندگان حجاب گفت حتی اگر بتوانید به حکم قضائی برای این موضوع دست یابید این حکم را به بایگانی خواهد سپرد.

این موضوع مهمانداران درخواست کننده حجاب را با ناامیدی مواجه کرد تا اینکه انقلاب ۲۰۱۱ مصر فرارسید و به سرنگونی حکومت حسنی مبارک رئیس جمهور مصر منتهی شد.

پس از پیروزی انقلاب مصر، " مایسه " بارها با دست نوشته هایی برای مطالبه حجاب، به میدان التحریر قاهره رفت و با برگزاری تجمعات و انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی تلاش کرد افکار عمومی را با این مطالبه آشنا کند.

البته در دوره حکمرانی شورای نظامی بر مصر همچنان ممنوعیت حجاب برای مهمانداران ادامه داشت اما سه نفر از مهماندارا برای لغو این ممنوعیت به دادگاه شکایت کردند ولی پس از انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری و تغییر کابینه، در سپتامبر گذشته، وزیر جدید امور هواپیمایی با لغو این ممنوعیت موافقت کرد و هم اکنون مهمانداران می توانند در صورت تمایل، حجاب داشته باشند.

یک مقام مسؤول در شرکت هواپیمای مصر هم با اعلام اینکه هم اکنون حجاب برای مهمانداران این شرکت، اختیاری است گفت: از حدود ۹۰۰ مهماندار زن در این شرکت، ۲۵۰ مهماندار تمایل خود را برای داشتن حجاب اعلام کرده اند.

محمد مرسی حدود ۱۰ سال پیش نیز به عنوان یک نماینده اسلامگرا در پارلمان مصر، به اخراج یکی از مهمانداران از یک شرکت هواپیمایی خصوصی مصر به دلیل اصرار به داشتن حجاب، اعتراض کرده بود.

عصر ایران