نتایج جستجو: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حقوق ۴۰ تا ۵۰میلیون تومانی برخی مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و گفت: با مصوبه اخیر مجلس مجازات متخلفان امور بانکی کیفری می‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه طبق گزارش دولت تا دو سه هفته پیش یارانه ۴۰۰هزار نفر قطع شده است، گفت: به‌احتمال ۹۰ درصد دولت هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم توسعه می‌گنجاند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حداکثر ۲میلیون نفر در کشور یارانه نمی‌گیرند، گفت: دولت قادر به تأمین درآمد پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست.

حذف ثروتمندان از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی در حالی به یکی از چالش های اساسی مسئولان تصمیم گیر تبدیل شده است که مقامات اقتصادی دولت چند ماه پیش اعلام کردند، ۱۰ میلیون نفر از دهک های بالا شناسایی شدند.

حذف ثروتمندان از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی در حالی به یکی از چالش های اساسی مسئولان تصمیم گیر تبدیل شده است که مقامات اقتصادی دولت چند ماه پیش اعلام کردند، ۱۰ میلیون نفر از دهک های بالا شناسایی شدند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهتمام دولت برای رونق اقتصادی کشور به نظر می رسد دولت به دنبال آن است که گام گام پرداخت های نقدی را محدود و پرداخت یارانه را بر ترکیبی از یارانه های انرژی، کالایی و آموزشی بهداشتی متمرکز کند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی روزآمد درباره زمان حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان توضیح داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب حذف ۳۰ درصد از یارانه بگیران از درآمدهای بالای جامعه در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از کاهش ۵۵درصدی ارزش پول ملی که ناشی از نوسانات ارزی در طول کمتر از یکسال گذشته بوده است خبر داد و گفت: رانت زیاد ناشی از نوسانات اخیر بازار ارز خبر داد.