نتایج جستجو: پیشنهاد روزنامه ایران به گرفتن مالیات از نخبگان

روزنامه دولتی ایران در یادداشتی با اشاره به خروج نخبگان از کشور نوشت: نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند.