نتایج جستجو: پیامبر اکرم

«احمد الطیب»، شیخ الازهر در یک برنامه ماهواره ای، مدعی شد: ضریحی که شیعیان آن را زیارت می کنند، در واقع محل دفن حضرت امام علی علیه السلام نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رییس مجلس تصریح کرد: از شما انتظار می رفت به عنوان سخنگوی نمایندگان مجلس در ابتدای جلسه امروز نسبت به وقایع هفته گذشته از جمله توهین نشریه فرانسوی به پیامبر اکرم(ص) واکنشی نشان می دادید.

فرهنگ > دین و اندیشه - بیست و ششم ماه رجب، مصادف با سالروز درگذشت مردی است که نه تنها سرپرستی پیامبر خاتم را از کودکی بر عهده گرفت، بلکه در زمانی که او رسالتش را به گوش مردم رساند در مقابل همه بت پرستان و مشرکان با جان و مالش از او دفاع کرد.

فرهنگ > دین و اندیشه - بیست و ششم ماه رجب، مصادف با سالروز درگذشت مردی است که نه تنها سرپرستی پیامبر خاتم را از کودکی بر عهده گرفت، بلکه در زمانی که او رسالتش را به گوش مردم رساند در مقابل همه بت پرستان و مشرکان با جان و مالش از او دفاع کرد.

فرهنگ > دین و اندیشه - بیست و ششم ماه رجب، مصادف با سالروز درگذشت مردی است که نه تنها سرپرستی پیامبر خاتم را از کودکی بر عهده گرفت، بلکه در زمانی که او رسالتش را به گوش مردم رساند در مقابل همه بت پرستان و مشرکان با جان و مالش از او دفاع کرد.

فرهنگ > دین و اندیشه - بیست و ششم ماه رجب، مصادف با سالروز درگذشت مردی است که نه تنها سرپرستی پیامبر خاتم را از کودکی بر عهده گرفت، بلکه در زمانی که او رسالتش را به گوش مردم رساند در مقابل همه بت پرستان و مشرکان با جان و مالش از او دفاع کرد.

فرهنگ > دین و اندیشه - بیست و ششم ماه رجب، مصادف با سالروز درگذشت مردی است که نه تنها سرپرستی پیامبر خاتم را از کودکی بر عهده گرفت، بلکه در زمانی که او رسالتش را به گوش مردم رساند در مقابل همه بت پرستان و مشرکان با جان و مالش از او دفاع کرد.

فرهنگ > دین و اندیشه - بیست و ششم ماه رجب، مصادف با سالروز درگذشت مردی است که نه تنها سرپرستی پیامبر خاتم را از کودکی بر عهده گرفت، بلکه در زمانی که او رسالتش را به گوش مردم رساند در مقابل همه بت پرستان و مشرکان با جان و مالش از او دفاع کرد.

فرهنگ > دین و اندیشه - بیست و ششم ماه رجب، مصادف با سالروز درگذشت مردی است که نه تنها سرپرستی پیامبر خاتم را از کودکی بر عهده گرفت، بلکه در زمانی که او رسالتش را به گوش مردم رساند در مقابل همه بت پرستان و مشرکان با جان و مالش از او دفاع کرد.