نتایج جستجو: وزارت نیرو

بروز خشکسالی، کاهش نزولات جوی، رشد بی‌رویه شهرنشینی و افزایش مصرف آب، در ایران عواقب جبران ناپذیری را بر جای گذاشته که یکی از آنها کاهش سهم هر ایرانی از آب سالم است.

«روستای گوشه» در شهرستان دورود بر اثر سر ریز شدن آب سد کمال صالح زیر آب رفت و مردم برای نجات جان خود به کوه پناه بردند.

مشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه در هفته گذشته با 18 ساعت بارش به اندازه مصرف یکسال آب در سدهای استقلال، شمیل و نیان ذخیره شد، گفت: بارندگی‌ها سد سیمره را آماده بهره‌برداری کرد.

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام اینکه در حال حاضر افت فشار آب در تهران اجرا نمی‌شود، گفت: سناریوی احتمالی جیره‌بندی تابستانی آب در پایتخت منتفی است.

با وجود گذشت ۲۰ روز از شروع سال آبی جدید(۹۴-۹۳) در حوزه استان تهران به طور متوسط ۹ / ۱ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است؛ میزانی که به گفته مقامات مسوول در وزارت نیرو اگر در دو ماه آینده پاییز نیز وضعیت بارندگی‌ها به همین روال باشد، تامین آب پایتخت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

یک اکوبیولوژیست دریا با بیان اینکه آلودگی دریای خزر از مرز بحران گذشته است گفت: در سرطانزا بودن سموم کلره و فسفره که به این دریا سرازیر می شوند شکی نیست اما تعیین ارتباط مستقیم بین میزان سرطان در استان های ساحلی و آلودگی دریای خزر نیازمند مطالعات جامع و دقیق است.

مشاور وزیر نیرو از مصرف یک‌ چهارم کل آب شرب کشور در استان تهران خبر داد و گفت: وزارت نیرو به دولت پیشنهاد کرده مشترکانی که بیشتر از الگوی مصرف(متوسط کشور ۲۲ مترمکعب در ماه و در تهران ۲۰ مترمکعب)، از آب استفاده کنند، در مرحله نخست ما به‌ ازای آنچه که بیشتر از الگو مصرف کرده‌اند جریمه شده و در مرحله بعد در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، انشعاب آنان قطع شود.