نتایج جستجو: ناصر حجازی

فرزند زنده یاد ناصر حجازی با انتشار تصویری از افرادی که پیشکسوت آبی ها را کافر می خواندند انتقاد کرد. آتیلا حجازی در ذیل این پست نوشت: قابل توجه کسانی که میگفتند حجازی کافره و دین نداره. یادتون باشه حجازی اهل دو رویی و ریا گریه زاری در انظار عمومی نبود.