نتایج جستجو: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خستین مدرسه علوم اعصاب‌شناختی انجمن IBRO / APRC در ایران با موضوع نقشه‌برداری کارکردی مغز انسان، ۱ تا ۷ خرداد امسال با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد.