نتایج جستجو: مصطفی پورمحمدی

وزیر دادگستری گفت: «تمام سوءاستفاده‌هایی که در پرونده ۱۲ هزار میلیاردی انجام شد، خوشبختانه پس گرفته شده و خسارتی به مردم و بیت‌المال وارد نشده است.»

در هفته های اخیر ساختمانی معروف به «ساختمان لادن» در صدر اخبار قرار گرفته است، ساختمانی که به گفته مجتبی ثمره هاشمی، دوستان محمود احمدی نژاد در آن دور هم جمع می شوند.