نتایج جستجو: محمد نوری

سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه بازی با صبا خاطرانگیز خواهد بود، گفت: طبق نظرات سرمربی پیش می‌رویم و فعلا بحثی در رابطه با حضور نوری در پرسپولیس نشده است.