نتایج جستجو: فوریت های پزشکی استان

در این حادثه راکب موتورسکلت در دم جان باخت گفت: به تشخیص تکنسین های اعزامی علت مرگ راکب موتورسیکلت، برخورد شدید سر راکب به زمین، گزارش شده است.

معاون مرکز مدیریت حوادثو فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: دختر جوانی که دچار سوختگی شدید شده و برای رسیدگی و درمان به بیمارستان نکویی انتقال یافته بود جان باخت.