نتایج جستجو: فرهنگ و تمدن

از نخستین فیلم‌های صامت تا فیلم‌های پرخرج امروز، هالیوود در صدها فیلم از اسلام تصویری سیاه و از اعراب سیمایی زشت نشان داده است. کتابی پژوهشی نشان می‌دهد که هالیوود آگاهانه ملت و فرهنگ عرب را پست و حقیر می‌شمارد.