نتایج جستجو: فرصت های سرمایه گذاری

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور گفت: جلوی صادرات هر نوع ماده کشاورزی خام را باید از کشور گرفت وبا کشاورزی ساختارمند از بحران آب خارج شویم.

معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه با تأکید بر سیاست اصولی ایران برای حصول توافق جامع در چارچوب راه حل های حاصله در بیانیه لوزان گفت: ما به دنبال یک توافق خوب هستیم و به هیچ وجه زیر بار زیاده خواهی های طرف مقابل نخواهیم رفت.