نتایج جستجو: شورای عالی امنیت ملی

یک عضو فراکسیون امید با بیان اینکه برخوردهای صورت رگفته با قرارداد FATF همچون برخوردها با برجام است،‌ گفت: اگر آقایان بحث فنی و تخصصی دارند را حتماً باید مطرح کنند ولی خواهش ما این است که بحث جناحی نشود.

محبیان با تأکید بر این نکته که روحانی انسان باهوشی است،در رابطه با احمدی‌نژاد و اصولگرایان،گفت:احمدی‌نژاد معتقد است که جریان‌اصولگرایی به تاریخ پیوسته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: فساد اقتصادی پاشنه آشیل مشکلات است و نمی‌شود «مرگ بر آمریکا» گفت و رانت‌خواری کرد و باید گفتار و اعمالمان یک رنگ باشد.