نتایج جستجو: شهید بهشتی

نشست ویژه‌ی شهر کتاب در روز دوشنبه 23 فروردین ساعت 16 به تحلیل و بررسی نقش رسانه در مذاکرات هسته‌ای و رونمایی از کتاب «شام آخر در وین» اختصاص دارد.

با سلام و تحیات به‌استحضار می رساند‌ که ظرف سه روز گذشته برنامه های سخنرانی اینجانب پس ازتصویب و اعلام، د‌رد‌قیقه نود‌ لغوشد‌ه اند‌.