نتایج جستجو: سیاسی و اجتماعی

رئیس جمهور گفت: مایه تأسف است برخی هنوز پیام مردم در حماسه انتخابات ۲۴ خرداد را مبنی بر اینکه مطالبه جدی آنها از همه مسئولان و نهادهای سیاسی و اجتماعی و به ویژه بخش های تبلیغی و اطلاع رسانی، اخلاق و راستگویی است را نشنیده اند.