نتایج جستجو: سقط جنین

سالانه حدود ۴۰۰ هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در ایران روی می‌دهد که معادل یک سوم زادو ولدهای سالانه کشور است این گفته دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت است که در مصاحبه با اخبار صدا درباره عوارض ناشی از سقط جنین توضیح می دهد.

غربالگری بارداری در وضعیت بحرانی جمعیت ایران تبدیل به ماشین مدرن "سقط جنین" و جلوگیری از زاد و ولد در خانواده‌های خواهان فرزند شده است و از سویی به‌خاطر هزینه بالای تست‌های تکمیلی حدود ۲۰هزار مادر خودشان اقدام به سقط غیرقانونی جنین می‌کنند!

یک متخصص بیماری های پوست گفت: تب خال یک بیماری عفونی و ویروسی است که به دو صورت معمولی و تناسلی بروز می کند. عامل تبخال، ویروسی به نام هرپس سیمپلکس است که دو تیپ ۱ و ۲ دارد و تیپ ۲ عامل تب خال تناسلی است.