نتایج جستجو: سرمایه داری

من به لیست قیمتی فکر می کنم که از قلمروی داعش به بیرون انتشار یافته بود و در آن بر زنان و دختران بیچاره همانند چهارپایان قیمت گذاشته بودند. داعش کهن نگران کسادی بازار خود است، اکنون نیاز دارد که بر قیمت ها اعمال کنترل کند.

۳ دختر دبیرستانی برای اعتراف‌گرفتن از دوست‌شان نقشه‌ای به سبک فیلم‌های ‌هالیوودی طراحی کردند. آن‌ها " ندا " را به صندلی بستند، ابروهایش را تراشیدند و با فیلمبرداری از این صحنه‌های عجیب پایشان به دادسرای جنایی باز شد.