نتایج جستجو: رئیس فدراسیون

اخراجی در کار هست یا نیست؟!

موضوع اخراج دستیاران ایرانی سرمربی تیم ملی به یکی از سوژه های جنجالی اطراف فدراسیون فوتبال تبدیل شده چون واکنش مقامات فدراسیون و سرمربی تیم ملی به آن تضادهای زیادی دارد.

دومین نشست مدیران تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان و آقایان بعدازظهر امروز در کمپ تیم های با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد.