نتایج جستجو: درگیری خونین خانوادگی

ماموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند قاتل که داماد خانواده بوده با اسلحه کلاش ۵ نفر از بستگان درجه یکهمسرش شامل ۲ برادر زن، همسر، دختر و پسر برادر خانم خودش را کشته