نتایج جستجو: داماش گیلان

ساختار آماتور و نه چندان تعریف شده ارگان های باشگاه های به اصطلاح حرفه ای ایران سبب شده که هرازگاهی افراد غیر مسئول در مورد مسائل نامرتبط به خودشان صحبت کنند و یا درگیر مسائل بی اهمیت شوند که شان باشگاه را پایین می آورد.

ادامه سردرگمی مدافع ملی پوش ایران؛

بعید به نظر می رسد کادر فنی الشحانیه راضی شود از قدرت خط دفاعی تیمش کم کند تا مدافعی دیگر به مجموعه اضاف شود و این یعنی کمتر شدن شانس پولادی برای عقد قرارداد.

ادامه سردرگمی مدافع ملی پوش ایران؛

بعید به نظر می رسد کادر فنی الشحانیه راضی شود از قدرت خط دفاعی تیمش کم کند تا مدافعی دیگر به مجموعه اضاف شود و این یعنی کمتر شدن شانس پولادی برای عقد قرارداد.