نتایج جستجو: خط فقر

بحران مالی جهان در سال 2008 به اوج خود رسید و بعد از آن در کشورهای توسعه یافته باعث رشد بسیار کند دستمزد‌ کارگران شد. افزایش شوک‌های سیاسی هم همچون برگزیت و نوسانات شبکه‌های تولیدی، باعث افزایش تعداد کارگرانی می‌شود که در‌آمدشان زیر خط فقر است.

در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران فاقد درآمد ماهانه دو میلیون تومان هستند و با پایه حقوق ۷۰۰ هزار تومان امرار معاش می‌کنند چه برسد به اینکه پس انداز کنند.

دوستان از اول مرداد دیگر با عابربانک خود از مغازه‌ها خرید مستقیم انجام ندهید چراکه به ازای هر خرید ٩درصد مالیات افزایش بر افزوده از شما کسر می‌شود و به خزانه دولت واریز می‌شود. لطفا اطلاع‌رسانی شود. با تشکر ستاد مردم زیر خط فقر.» متن بالا یکی دیگر از پیام‌های اینترنتی است.

پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک در جریان سفر خود به فیلیپین، وقتی ‌قصد سخنرانی در دانشگاه مانیل را داشت، در برابر سؤال سخت یک دختربچه قرار گرفت؛ پرسشی که باعثشد پاپ به جای قرائت متن سخنرانی از پیش آماده شده خود، به زبان اسپانیولی از بی‌جواب بودن سؤال گلیزل پالومار دوازده ساله ‌بگوید.