نتایج جستجو: جیره بندی آب

وزیر نیرو با هشدار درباره ادامه روند مصرف آب و اینکه ممکن است با وضعیت فعلی برخی شهرها و روستاها جیره‌بندی شود، گفت: از طریق شیرهای تنظیمی، فشار آب در شبانه‌روز تنظیم می‌شود.

مدیرعامل آبفای کشور اعلام کرد: در صورت عدم صرفه جویی مصرف کنندگان، تابستان سال ۹۴ مجبور به جیره بندی آب در تهران خواهیم شد.