نتایج جستجو: بازی های المپیک

استادیوم‌ها و مراکز برگزاری بازی‌های المپیک ریو طوری طراحی شدند که ورزشکاران در آنها احساس راحتی کنند و مشکلات مربوط به دوره‌های گذشته المپیک بر طرف شود.

برنامه گریزی و لجاجت در پذیرش اصول ساختاری، رغبت نداشتن به دوراندیشی در فوتبال پایه و تاکید مستقیم بر نتیجه گرایی، غلبه روابط بر ضوابط، مستقل نبودن و… نتیجه ای جز ناکامی های مستمر و موفقیت های موقتی در فوتبال ندارد و انگار فدراسیون نمی خواهد عبرت آموزی کند!