نتایج جستجو: اصلاح طلبان در انتخابات

اختلاف در بین جبهه اصولگرایی حالا و بعد از ائتلافی که طیف میانه رو اصولگرایان با اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلسین کردند بیشتر و ملموس تر از قبل شده است. در این بین اما حلقه گسسته زنجیره اصولگرایی فردی است که حالا دیگر مورد حمایت بدنه سنتی اصولگرایان نیست و از سویی دیگر بسیاری اما همچنان او را بهترین مهره اصولگرایان می دانند: محمود احمدی نژاد!