نتایج جستجو: اسماعیل احمدی مقدم

فرمانده ناجا در مورد وظیفه پلیس با موضوع آمران به معروف و نهی از منکر و تذکرکنندگان لسانی گفت: اگر مردم شاهد بداخلاقی هایی باشند انتظار می رود نارضایتی خود را اعلام کنند و اگر احتمال اثربخشی می دهند، تذکر دهند اما در صورت بی توجهی به تذکر، کسی حق حمله و ضرب و جرح علیه فرد بی توجه را ندارد.