نتایج جستجو: اراذل و اوباش

" جب بوش " برادر جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در سخنانی متعهد شد در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا روش سرسختانه تری را در مقابل روسیه در پیش بگیرد.

رییس کلانتری ۱۱۶ مولوی از برخورد پلیس با اوباشگرانی که به منزل یک خواهر و برادر یورش برده و اقدام به مضروب کردن آنان با قمه کرده بودند، خبر داد.

دختر جوان زمانی که برندگی تیغه شمشیر پسر بزهکار را دید، برای نجات جان خود، چاره‌یی جز تسلیم تمامی طلا و جواهراتش نداشت.

یک عضو شورای شهر:

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران گفت: نباید به موضوع امنیت بوستانها مقطعی و دوره ای نگاه کرد و پس از پاکسازی این فضاهای تفریحی از اراذل و اوباش به حال خود رها شوند.

اراذل و اوباش تهران چند سال است که هر چند ماه، اراذل و اوباش تهران را می گیرند در محل نمایششان می دهند و فرمانده انتظامی تهران نوید روزهای بدون اوباش را به تهرانیان می دهد. اما چرا این اراذل هرگز تمام نمی شوند؟ چه زمانی تمام می شوند؟