نتایج جستجو: اداره کل ورزش و جوانان

دهمین برنامه ۹۰ در لیگ ۹۲ از ساعت ۱۱ دقیقه آغاز شد و ‌به مانند همیشه دیدنی بود و همانند گذشته، دوشنبه شب‌ از شبکه سه پخش شد و در ادامه به بررسی بازی‌های هفته‌ یازدهم لیگ بر‌تر و حاشیه آن پرداخت.

محور اصلی برنامه دیشب ۹۰، پیرامون بازی‌های هفته‌ پنجم لیگ بر‌ترو حاشیه آن بود، پرسش نظرسنجی ۹۰ این بود که بهترین گل ماه کدام گل است