نتایج جستجو: اداره ورزش و جوانان

مهدی ابراهیمی مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران در خصوص حل مشکلات باشگاه نساجی با حبیب حسین زادگان مدیرکل اداره ورزش و جوانان مازندران و معاون فنی و ورزشی ایشان گفت و گو کرد.

ماجرای انتقال سهام نساجی به امیرکمالی، بانویی که ممکن است اولین بانوی تیم دار ایران لقب بگیرد فعلا در زمین و هوا معطل مانده است. این مسئله به دلیل عدم رضایت قلبی اداره ورزش و جوانان شهر است که برای برگه انتقال سهام را امضا نکرده اند.