نتایج جستجو: quot

با نزدیک شدن به پایان مهلت زمان اکران عمومی فیلم‎‌هایی که درخواست حضور در اسکار را دارند، همچنان شائبه های مبنی بر حضور "فروشنده" وجود دارد.